Pracownicy nie zawsze potrafią się porozumieć i nie zawsze są w stanie efektywnie pracować nad określonymi problemami. Co za tym idzie, trzeba czasami szukać sposobów na to, aby ich działanie mogło ulec poprawia w aspekcie jakościowym. Dobre zarządzanie ma oczywiście bardzo duże znaczenie, podobnie sprawy mają się również z relacjami interpersonalnymi w ramach kadry. Na pewno im są one lepsze, tym rośnie szansa na uzyskiwanie pożądanych efektów w ramach wzajemnego komunikowania się. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy mimo spełnienia wszystkich lub większości z tych warunków nadal pojawiają się komplikacje organizacyjne, a dotarcie do kolejnych punktów planu sprawia kłopot. Być może oznacza to, że wskazane jest skorzystanie z jeszcze jednego narzędzia, a więc facylitacji. To termin nie wszystkim znany, jednakże w realiach pracy szeregu firm ma on coraz większe znaczenie. Kim jest facylitator? W dużym skrócie można powiedzieć, że jest to osoba odpowiedzialna za realizowanie działań zgodnie z założeniami facylitacji. Jego rolą jest kierowanie pracami zespołu w taki sposób, aby wszyscy razem zmierzali prostą ścieżką do realizacji konkretnego zadania. I co ważne, bardziej chodzi tutaj o pilnowanie odpowiedniej dyscypliny działania oraz koncentracji na zadaniach aniżeli na kreowanie jakiejkolwiek wizji czy poprawianie kogoś. Jak się okazuje, facylitator wcale nie musi być specjalistą w danym obszarze.

Stąd niektóre podmioty decydują się na wynajmowanie takich osób na zasadzie outsourcingu. Sprawdza się to przy pracy nad ściśle zarysowanymi projektami, w przypadku których ważne jest wzajemne uzupełnianie się przez członków teamu.

Skuteczna facylitacja – szkolenie, które może pomóc firmie

Naturalnie nie każdy podmiot będzie chciał opierać swoje działania facylitacyjne na osobach z zewnątrz. Z różnych względów takie podejście nie odpowiada chociażby tym podmiotom, które przywiązują ogromną wagę do tajemnic wewnętrznych i co za tym idzie zależy im na minimalizacji ryzyka wydostawania się istotnych informacji na zewnątrz. W takich warunkach znacznie lepiej mieć własnego facylitatora i jak się okazuje wcale nie musi to być trudne zadanie. Istnieją bowiem specjalistyczne szkolenia, które pozwalają nabyć konieczne w tym kontekście umiejętności. Tym samym po zaliczeniu szkoleń w firmie mogą znajdować się pracownicy, którzy w razie konieczności zajmą się koordynowaniem pracy zespołowej zgodnie ze standardami przewidzianymi przez założenia facylitacji. W praktyce szkolenie z facylitacji stanowi realną szansę dla pracowników, którzy zostaną na nie skierowani. Doświadczenie oraz umiejętności, które w tym zakresie nabędą okażą się im obiektywne przydatne także wówczas, gdy już nie będą pracować w danym miejscu. Wiedza pozostanie, a przecież coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrażanie praktyk facylitacyjnych w ramach realizowanych projektów. Koordynator, który nie poucza, nie ocenia i nie forsuje własnych pomysłów, a jedynie czuwa nad rozdzielaniem zadań i solidnym podejściu do tematu to zmiana jakościowa z punktu widzenia pozostałych pracowników.

Nierzadko działania w takich uwarunkowaniach są znacznie efektywniejsze, a atmosfera pracy poprawia się.