Nie ma znaczenia, na jakim stanowisku podejmujemy pracę. Zawsze musimy znać zasady BHP, jakie będą nas obowiązywać, musimy wiedzieć jak się zachować w przypadkach różnego rodzaju zagrożenia, a także musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwa mogą nas czekać, podczas wykonywania naszej pracy. To oznacza, że powinniśmy dokładnie się zapoznać z tymi wszystkimi wytycznymi, bo od tego może zależeć nasze zdrowie i życie.

Co musi nam zapewnić pracodawca?

Z pewnością każdy z nas słyszał o zasadach BHP, ale prawda jest taka, że nie każdy wie, czego one tak dokładnie dotyczą i do czego jest zobowiązany pracodawca. Dlatego też warto się jak najwięcej na ten temat dowiedzieć, aby być świadomym, jak powinno wyglądać nasze przygotowanie do pracy, zwłaszcza w zakresie znajomości BHP. Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek przygotowania pisma odnośnie zasad BHP obowiązujących w jego firmie i wywieszenia ich w taki sposób, aby każdy z pracowników, w każdej chwili mógł do nich zajrzeć. Poza tym, w ramach tych zasad pracodawca powinien zapewnić bezpieczne miejsce pracy, które będzie odpowiadać potrzebom pracownika. Do tego powinien poinformować o zagrożeniach, które mogą wystąpić na danym stanowisku i wyjaśnić sposób działania w takich wypadkach. Jeszcze inną kwestią związaną z bezpieczeństwem BHP jest ta, że pracodawca powinien nam zapewnić odzież ochronną, jeśli taka jest nam potrzebna.

Co należy do obowiązków pracownika?

Musimy jednak wiedzieć, że nie tylko pracodawca ma obowiązki względem zasad BHP, ale ma je także pracownik. Ze swojej strony powinniśmy się stosować do poleceń przełożonego, zwłaszcza jeśli wymagają one wykonania określonych procedur. Tak samo jak powinniśmy wykonywać swoje obowiązki, bez narażania zdrowia innych osób. Inną sprawą jest też konieczność uczestniczenia w szkoleniach z BHP, które powinny się odbywać w regularnych odstępach czasu. Wykonywać musimy także badania lekarskie, które mają pokazać, czy nadal jesteśmy zdolni do wykonywania powierzonych nam na danym stanowisku obowiązków. Nie możemy także zapominać o utrzymywaniu porządku w miejscu pracy, co także podlega pod zasady z BHP. Jeśli w naszej pracy obowiązują znaki, które coś nakazują, zakazują, które wytyczają bezpieczne przejścia to naszym obowiązkiem jest stosowanie się do nich. Warto zdawać sobie sprawę, że od przestrzegania zasad BHP zależy nasze zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Im dokładniej je więc znamy i przestrzegamy, tym większa jest szansa, że unikniemy urazów i uszczerbku na zdrowiu.